پدر - مادر سلام

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید: رضایت خداوند، در رضایت والدین است

 
 
عوامل خوشبختی و رستگاری از دیدگاه قرآن کریم
 
 
قرآن کریم عواملی چند را به عنوان شاخصه ها و نشانه های رستگاری در دنیا و آخرت برشمرده و از مؤمنان دعوت کرده که با شناخت این عوامل زمینه های رستگار شدن بدست خویش فراهم کنند.
بدون تردید هر انسان پاک طینتی آرزو و ایده آلی جز رستگاری و خوشبختی و سعادتمندی ندارد و دوست دارد پایانی خوش را برای خود رقم زند. آنچه در این مقاله آمده اشاره هائی گذراست به چند عامل ازعوامل خوشبختی و رستگاری که با هم آن را می خوانیم. اسلام به عنوان کاملترین و جامع ترین دین الهی خوشبختی و رستگاری انسانها را در قرآن بیان کرده و درآیات متعددی به این موضوع پرداخته است. درقرآن حدود 40مرتبه (1) از فلاح (رستگاری) سخن گفته شده و در ضمن آیات مربوطه از صفات و علائم رستگاران و سعادتمندان واقعی واخروی سخن به میان آمده است که البته رستگاری از هر دو دنیوی و اخروی مدنظر بوده و از آنجا که حیات اخروی جاودانی و ابدی است از اهمیت بیشتری برخوردار است.
فلاح (رستگاری) از ماده «فلح و فلاح» در اصل به معنی شکافتن و بریدن است و به هرنوع پیروزی و رسیدن به مقصد و خوشبختی اطلاق شده است. درحقیقت افراد پیروز و رستگار و خوشبخت، موانع را از سر راه خود برمی دارند و راه را برای رسیدن به مقاصد هموار می سازند و پیش می روند. فلاح و رستگاری به معنی وسیع آن، هم پیروزی های مادی را شامل می شود و هم معنوی را. رستگاری دنیوی درآن است که انسان آزاد و سربلند، عزیز و بی نیاز زندگی کند که این امور جز در سایه ایمان امکان پذیر نیست و رستگاری آخرت دراین است که درجوار رحمت پروردگار درمیان نعمت های جاویدان،در کنار دوستان شایسته و پاک و درکمال عزت و سربلندی به سرمی برد. (2)

..................

عوامل رستگاری در قرآن
اما عواملی که انسان را به رستگاری می رساند و سعادتمند ابدی می کند عبارتند از:
1- ایمان:
خداوند درسوره مؤمنون می فرماید:«قد افلح المومنون» (3) یعنی مومنان رستگار شدند.
مؤمنان یعنی تصدیق کنندگان خدا و یگانگی او و پیغمبران او و آنچه نبی خاتم (صلی الله علیه و آله) آورده است. رستگاری حقیقی بسته به ایمان حقیقی و مقید به تمام شرایط است که در آیات بعد به صورت واضح و روشن ذکر می فرماید. (4) انتخاب فعل ماضی «افلح» درمورد رستگاری مؤمنان، برای تأکید هرچه بیشتر است؛ یعنی رستگاری آنها آنقدر مسلم است که گویی قبلا تحقق یافته و ذکر کلمه «قد» قبل از آن نیز تاکید دیگری برای موضوع است.
تعبیراتی همچون خاشعون، معرضون، راعون و یحافظون همه دلیل بر آن است که برنامه های مؤمنان راستین دراین اوصاف برجسته، موقتی و محدود نیست؛ بلکه مستمر و دائمی است.(5)
ایمان به معنای اذعان و تصدیق به چیزی و التزام به لوازم آن است مثلا ایمان به خدا در قرآن به معنای تصدیق به یگانگی او و پیغمبرانش و تصدیق به روز جزا و بازگشت به سوی او و تصدیق به هر حکمی است که فرستادگان او آورده اند. (6) البته لازمه ایمان عمل صالح است و ایمان تصدیق توأم با تسلیم و اطمینان خاطر است. (7) ایمان به خدا و پیامبر(ص) (8) و ایمان به کتابهای پیشین (9) و روز رستاخیز و آخرت(10) مایه سعادت اخروی می باشند.« در قرآن هرجا که صفات مؤمنان را می شمارد به دنبال ایمان، عمل صالح را ذکر می فرماید یعنی این دو و با هم موجب خوشبختی انسان است.» (11) «من عمل صالحاً من ذکر أو انثی و هو مؤمن فلتحیینه حیوه طیبه»؛ (12) هرکس کار شایسته ای کند خواه مرد باشد یا زن، درحالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاک زنده می کنیم» و نیز «الذین ءامنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن ماب؛ (13) آن ها که ایمان آورند و کارهای شایسته انجام دادند، پاکیزه ترین (زندگی) نصیبشان است و بهترین سرانجام ها.» خداوند در سوره نور می فرماید:«أنما کان قول المومنین ادا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم آن یقولوا سمعنا و أطعنا و أولئک هم المفلحون؛ (14) سخن مؤمنان، هنگامی که به سوی خدا و رسولش دعوت شوند تا میان آنان داوری کند تنها این است که می گویند:«شنیدیم و اطاعت کردیم.» و اینها همه رستگاران واقعی هستند.» همچنین درآیه بعد اطاعت کنندگان از خدا و رسول را سعادتمندان واقعی می شمرد. از اینجا فهمیده می شود که مقتضای اعتقاد قلبی بر پیروی آنچه خدا و رسولش حکم می کنند همین است که دعوت خدا و رسول را لبیک گویند نه این که آن را رد کنند.(15)

................................

2- نماز:
از عوامل بسیار مهم رسیدن به سعادت اخروی نماز است. خدا می فرماید: «قد أفلح المؤمنون ¤ الذین هم فی صلاتهم خاشعون؛(16) مؤمنان رستگار شدند، کسانی که در نمازشان خشوع دارند.» خشوع به معنای تواضع و ادب جسمی و روحی است که در برابر شخص بزرگ یا حقیقت مهمی در انسان پیدا می شود و آثارش در بدن ظاهر می گردد در واقع کسانی که به هنگام نماز آن چنان حالت توجه به پروردگار می یابند که از غیر او جدا می گردند و چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیاز با پروردگارشان می شوند که بر تمام ذرات وجودشان اثر می گذارد. این نماز موجب خودسازی و تربیت انسان است و وسیله ای برای تهذیب روح و جان بشمار می رود.(17)
همچنین در سوره حج آمده «یا ایهاالذین ءامنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون»(18) ای کسانی که ایمان آورده اید رکوع کنید و سجود به جا آورید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید، شاید رستگار شوید.» در این آیه رکوع و سجود توصیه شده که دو رکن مهم نمازند و در پایان وعده رستگاری داده شده است.
همچنین در آیات دیگر محافظت و مراقبت در نماز توصیه شده است و موجب رستگاری انسان شمرده می شود. در سوره مؤمنون(19) هفت صفت برای مؤمنان سعادتمند ذکر شده که ابتدا و انتهای این صفات در مورد نماز است. این امر بیان گر اهمیت نماز است و علاوه بر خشوع، مراقبت و حضور قلب در نماز، نشانه رستگاری معرفی شده است.
در برخی آیات قرآن، ذکر خداوند و مداومت بر آن زمینه دست یابی به فلاح و رستگاری معرفی شده است. «یا ایهاالذین ءامنوا اذا لقیتم فئه فاثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون»(20) ای کسانی که ایمان آورده اید هنگام که (در میدان نبرد) با گروهی روبرو می شوید ثابت قدم باشید و خدا را فراوان یاد کنید باشد که رستگار شوید.» در سوره جمعه آمده «... واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون»(21) آیاتی نظیر آیه های مذکور دلالت بر اهمیت ذکر خدا و دعا و مناجات با او برای سعادتمند شدن در زندگی دارد.

 

http://www.goftomanedini.com/showthread.php?t=3410

 

ادامه دارد ............

 

 

 

عوامل خوشبختی و رستگاری از دیدگاه قرآن کریم    2

 

3- عمل خیر:
انجام عمل خیر و نیکی های فراوان از عوامل دیگر سعادت ابدی انسان است: «والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون؛(22) وزن کردن اعمال و سنجش ارزش آنها در آن روز، حق است. کسانی که میزانهای (عمل) آنها سنگین است، همان رستگارانند.» در سوره حج می فرماید: «... وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون؛ (23) کار نیک انجام دهید شاید رستگار شوید. از این آیه بدست می آید هرچه اعمال خیر و نیک انجام دهیم در مسیر رسیدن به سعادت قدم برمی داریم.


4- تزکیه نفس:
عامل دیگری که انسان را به زندگی سعادتمند رهنمون می شود تزکیه نفس است. «قد افلح من زکها؛ (24) به یقین رستگار شد کسی که به تزکیه نفس پرداخت.» خداوند در سوره شمس پس از اینکه هفت بار به آفریده های بزرگ و مهم (مثل خورشید، ماه و...) قسم یاد می کند می فرماید (قد افلح من زکها) به یقین سعادتمند شد کسی که نفس خود را از آلودگیها (گناهان) زدود و پاک کرد و این نشانگر اهمیت پیراستن جسم و جان از ناپاکی ها است که در نتیجه آن رستگاری و خوشبختی نصیب آدمی می شود.
آنگاه که انسان نفس خود را پاکیزه کرد و آن را از صفات حیواتی مبرا نمود آنچه خیر و مایه رستگاری اوست از جانب خدا به وی الهام می گردد.(25)
تا نفس مبرا ز مناهی نشود / دل آینه نور الهی نشود خداوند در سوره اعلی می فرماید: «قد أفلح من تزکی»(26) یقیناً، کسی که پاکی جست، رستگار شد.» آری هرکس درمقام مجاهده با نفس برآمد سعادتمند گشت و قابلیت سکونت در جوار رحمت الهی را که همانا کمال خوشبختی است پیدا کرد.

http://www.goftomanedini.com/showthread.php?t=3410

گوگل

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/۱۱ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ توسط ن.غ نظرات ()

بررسی راهکارهای تقویت بنیان خانواده در راستای اقدامات فرهنگی شهر - فصل پنجم

محل اجرا : مناطق 12گانه شهرداری مشهد
 
تاریخ شروع : 13/10/1384
 
مدت اجرا : 9ماه
 
 
چکیده:
 
هدف از پژوهشحاضر ، بررسی راه‌های تقویت بنیان خانواده در راستای اقدامات فرهنگی در شهر مشهداست . به این منظور گروه نمونه‌ای متشکل از 1532 خانواده (متشکل از پدر و مادر) بهشیوه نمونه‌گیری سیستماتیک از خانواده‌های ساکن در مناطق 12گانه مشهد انتخابگردیدند و از این میان پرسشنامه‌های 1527 خانواده قابلیت بررسی داشت .................

اکثر خانواده‌های موردمطالعه از نظر سواد در سطح متوسط قرار دارند . از نظر توزیع مشاغل ، نتایج اینپژوهش نشان داد که می‌توان مناطق را بر پایه درصد بالای مشاغل مورد تصدی سرپرست‌هایخانوار ، به مناطق کارگری (مناطق 3، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، و 8) و کارمندی (1 ، 2 ، 3 ، 9، 10 ، 11 و 12) تقسیم نمود . توزیع فقر درآمدی در مناطق 12گانه به‌جز مناطق 3 ، 9و 12 بالاتر از 50 درصد است .
.........................
متن بالا مربوط به سال ٨۴ است انشاالله هدفمندی یارانه ها معضل بزرگ فقر را در خانواده ها  از بین ببرد
ظاهرا در این پژوهش به معضل اعتیاد نگاه نشده و بررسی نشده است

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/۱۱ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ توسط ن.غ نظرات ()

 

14 توصیه  برای تقویت بنیان خانواده


14 توصیه برای تقویت بنیان خانواده

 

1- برای زندگی خود محله مناسبی انتخاب کنید

گذشته از این حقیقت که محل زندگی خود را با توجه به بودجه و امکانات خود انتخاب میکنیم، اما همین انتخاب که گاهی محدود هم هست باید با تفکر صورت گیرد. سوال اصلی این است همسایه های شما چه کسانی هستند؟ آیا در این محل تعداد بچه ها زیاد است؟ آیا فرزندان شما میتوانند به راحتی در خارج خانه رفت و آمد و بازی کنند؟ آیا در این محل مدرسه خوب، کتابخانه و خدمات مشابه وجود دارد؟ به خاطر داشته باشید کسانی که از محل زندگی خود راضی هستند 25 درصد بیشتر از دیگران از زندگی خانوادگی خود راضی هستند.

2- با فرزندان خود صحبت کنید .................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- مراسم و آداب خانوادگی خاصی ترتیب دهید

مراسم خانوادگی شما میتواند یک گردهمایی سالیانه باشد یا پیک نیک هفتگی، مهم این است که چنین برنامه هایی در تقویت و هم بستگی خانوادگی تاثیر فراوانی دارند.

12- وقت شناس باشید

شاید این مورد به نظر پیش پا افتاده باشد. اما وقتی در زمانی که تعیین کرده اید حاضر باشید، نه تنها حس احترام دیگران را برمی انگیزید، بلکه به فرزندان و همسر خود نشان میدهید که چقدر برایشان اهمیت قایل هستید.

13- با بزرگترها معاشرت کنید

با خواهر و برادر، بزرگترهای فامیل و دوستان نزدیک خود معاشرت کنید. حضور این افراد میتواند در ایجاد الگوهای مناسب در فرزندانتان بسیار موثر باشد. تحقیقات نشان داده است کودکانی که با دوستان و بزرگسالان دیگر در خانواده معاشرت میکنند، شادتر هستند.

14- به آنها بگویید که دوستشان دارید

حتی اگر علاقه شما به همسر و فرزندانتان امری واضح باشد، آنها نیازمند شنیدن آن هم هستند، از یادآوری عشق خود به عزیزانتان غافل نشوید.

edalatian.net

http://noorportal.net/394/750/771/29779.aspx

متن کامل در آدرس فوق

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/۱۱ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ توسط ن.غ نظرات ()

آسیب های تهدید کننده بنیان خانواده(1)

................

خانواده رکن اصلی جامعه ای سالم ، پویا و متعادل را تشکیل می دهد . در عصر حاضر ،‌ بیش از هر زمان دیگر ، نظام خانواده در معرض هجوم عوامل متعدد فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است .

...................

در حال حاضر ، تاثیر وسایل ارتباط جمعی و شیوع بی بند و باریهای اخلاقی ، موجب تغییرات فرهنگی در سطح جوامع شده که این مسئله خانواده ها را در جوامع مختلف با چالشهای جدی مواجه ساخته است . یکی از پیامدهای منفی در روند جهانی شدن ، گسستگی خانواده است . ازدیاد طلاق در جوامع امروزی ، از نشانه های این گسستگی است که به دنبال خود مسائلی چون فقر ، ‌بزهکاری و افزایش فرزندان بی سرپرست را به همراه دارد ............

یکی دیگر از مسائلی که در دنیای امروز ، خانواده را با چالش های جدی مواجه ساخته است ، کارکرد رسانه های ارتباطی است . رسانه های جمعی به دلیل کارکردهای متنوع خود ، به تدریج جایگزین ارتباط بین فردی از نوع چهره به چهره شده اند ، بطوریکه فضای انفرادی به جای فضای جمعی و عاطفی ، بر خانواده ها حاکم شده است . درنتیجه ، اعضای خانواده به جای گفتگوی صمیمی با یکدیگر ، با ابزارهای الکترونیکی ارتباط برقرار می کنند ، ارتباطی که فاقد بار عاطفی و احساسی است .

http://dari.irib.ir/index.php/2010-08-14-07-14-41/85-din-va-slamat-zhanvada/8976------1.html

 

وجود کانالهای کثیف ماهواره های که از درون بنیان خانواده و هویت فرزندان را آهسته و بی صدا می سوزاند باید از طرف همان خانواده ها جدی گرفته شود

باید خانواده ها را آگاه کرد ............

فردا دیر است .................

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/۱۱ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ توسط ن.غ نظرات ()

حدیث مهم درمورد حسن خلق :

در «کافی» از حضرت علی بن الحسین علیه السلام روایت کرده است که: «قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّی اللَهُ عَلَیهِ وَءَالِهِ وَ سَلَّمَ: مَا یُوضَعُ فِی مِیزَانِ امْرِئ ٍ یَوْمَ الْقِیَمَةِ أَفْضَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ؛ رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: در میزان کسی در روز قیامت چیزی بهتر و با فضیلت تر از اخلاق نیکو گذاشته نمیشود» (اصول کافی).

 

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=3522

مباحث مربوط به حسن خلق در :

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=3522

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/۱۱ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ توسط ن.غ نظرات ()

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری دوم www. کلیک کنید 

 

http://aliyeasghar.blogfa.com

02~12.JPG

Click to view full size image

bahar-20.com/pichak/thumbnails.php?album=26

 

 http://yanoor15.persianblog.ir/post/275

 

 

 

bahar-20.com/pichak/thumbnails.php?album=26

 

027.JPG 029.JPG 02~12.JPG

 bahar-20.com/pichak/thumbnails.php?album=26

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/۱۱ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ توسط ن.غ نظرات ()

 

  

 
 

  

 

 

http://smile-milsab.blogsky.com/1389/03/09/post-24

 

انشالله تصاویر زیبا مثل عکسهای بالا برای روز مادر و تولد و سال نو و ...

به زبان فارسی هم درست شود

این روش استعمار برای تغییر زبان تدریجی در یک کشور می باشد ...

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/۱۱ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ توسط ن.غ نظرات ()

قرآن صبر و مهربانی را از مؤلفه‌های یک خانواده متعالی معرفی می‌کند

 

قرآن کریم در آیه 17 سوره مبارکه "بلد" "تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ" را راهکار داشتن زندگی ایده‌‌آل قرآنی معرفی می‌کند.


به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) شعبه آذربایجان‌غربی، "40 کلید قرآنی برای گشایش قفل‌های زندگی زناشویی" عنوان مقاله‌ای است که حجت‌الاسلام والمسلمین "کریم جباری" استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه آن را نگاشته که بخش اول آن با بیان 13 نکته برای حل مشکلات زندگی زناشویی گذت و ادامه این مقاله در پی می‌آید.
نگارنده با اشاره به شاخصه‌های خانواده ایده‌ال قرآنی می‌نویسد: 14- یک خانواده زمانی خوشبخت و سربلند و موفق است که اعضایش نسبت به هم شکیبایی و گذشت و صمیمیت و احساس مسئولیت و دلسوزی داشته باشند و همدیگر را در برابر امواج سهمگین آسیب‌های اجتماعی از آفات و خطرات حفظ کنند و به هم محبت کنند و همدیگر را شکیبایی و دلداری دهند و غمگسار و تسکین‌بخش آلام هم باشند، خداوند در آیه 17 سوره مبارکه "بلد" می‌فرماید: "کانَ مِنَ الَّذینَ آمَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ" و نیز در وصف خانواده‌های بهشتی در آیه 26 سوره مبارکه "طور" آمده است: "قالُوا إِنّا کُنّا قَبْلُ فی أَهْلِنا مُشْفِقینَ" و نیز خداوند در آیه 6 سوره "تحریم" توصیه می‌کند که انسان خود و خانواده‌اش را از آتش دوزخ نگهدارد، "یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ نارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَیْها."
همسر زمینه‌ساز آرامش است، نه وسیله خودنمایی و جلب توجه بیگانگان در کوچه و خیابان و بزم‌ها و شب‌نشینی‌ها همان‌طور که زن و مرد لباس همدیگرند و لباس وسیله آرامش است نه وسیله جلب توجه دیگران، ولی متاسفانه برخی زن را و لباس را برای کسب اسم و رسم و شهرت و خودنمایی در انظار عمومی ‌می طلبند، در آیه 187 سوره "بقره" آمده است: "هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ."
15- حقوق و مطالبات به حق و شایسته زنان و وظایف و تکالیف متعارف آنان باید اندازه هم باشد و با هم تناسب و توازن داشته باشد، نه آنکه حق‌شان کم و تکالیفشان زیاد باشد و یا بالعکس هیچ نقش جدی در زندگی ایفا نکنند و خواستار حقوق و مزایای بسیار باشند، در آیه 228 سوره "بقره" آمده است: "وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، در زندگی زناشویی نیز همان اندازه که همسر شما در زندگی‌تان از خود زحمت و تلاش وافر نشان می‌دهد و نقش و سهم دارند، همان اندازه هم زمینه‌های آسایش وی را فراهم کنید و آسان بگیرید که آسان گرفتن غیر از بی‌مبالاتی و بی‌مسئولیتی و سهل‌انگاری در امور اخلاقی است.
16- از زندگی زناشویی لذت ببرید ولی در کنار لذت فضیلت را هم از یاد نبرید تا زندگی و شخصیت خود و همسرتان را به گمراهی نکشید، لذت مشروع ببرید ولی هوسباز نباشید و عشق و دوستی را با هوس‌های کوچه‌بازاری به هم مخلوط نکنید، در آیه 135 سوره "نساء" می‌فرماید: "فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى‏"

17- اجازه ندهید که پای هوس به زندگی تان باز شود و از لغزش‌های ساده و شاید عادی هوس‌آلود در ارتباطات اجتماعی برحذر باشید، توجیهات غلط و بهانه‌های واهی شیطانی را کنار بیندازید، گام‌های شیطانی وسوسه‌انگیز و به ظاهر خوشایند و شیرین در بیرون خانواده،‌ می‌تواند نسیم خوشایندی باشد که به طوفانی سهمگین تبدیل شود و زندگی زناشویی تان را برباد دهد، خداوند در آیه 208 سوره "بقره" می‌فرماید: "وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوُّ مُبینٌ"، و پیامبراکرم (ص) نیز در این‌باره می‌فرماید: زیر ظاهر لذت‌بخش لذات و هوس‌های خوشایند،‌ جهنم مخفی شده است و زیر ظاهر تکالیف و مسئولیت‌های ناراحت‌کننده، بهشت پنهان گشته است.

18- اگر در مواردی در روابط زناشویی خطا و کوتاهی از شما سرزده، از کارهای غلط خود دفاع نکنید تا کارهای درست‌تان هم زیر سؤال نرود و منصفانه و شجاعانه خطاهای خود را بپذیرید و در اعتراف به خطا و عذرخواهی پیشقدم شوید و اگر لازم باشد علیه خودتان شهادت دهید، مطمئن باشد که به نفع خود شما تمام خواهد شد و در این باره در آیه 135 سوره "نساء" آمده است: "یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِکُمْ." همان‌گونه که در احادیث تأکید شده پیروزی با روش‌های غلط مانند خودخواهی برای حفظ شخصیت کاذب عین شکست است و عقب‌نشینی به خاطر انصاف و خیرخواهی عین پیشروی و پیروزی است.

19- مهریه نشان مهر و عشق و صداقت زمان ازدواج و قول و قرار مقدسی است که حلال کننده روابط زناشویی است، حتی اگر مهریه همسرتان میلیاردی باشد، حق اوست و کم گذاشتن از آن حتی به اندازه یک تومان نزد خدا سرقت و گناهی بزرگ و خیانتی بزرگ به حقوق رسمی زناشویی به شمار می‌رود و اگر هنگام طلاق بخواهید مهریه همسرتان را بالا بکشید یا ضایع کنید، بدانید که روابط زناشویی و جنسی در طی زندگی گذشته با همسرتان، نزد خداوند سبحان بدون اعطای کامل، به سان فحشا محسوب خواهد بود، در آیه 20 و 21 سوره مبارکه "نساء" آمده است: "وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَ إِثْمًا مُبینًا وَ کَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى‏ بَعْضُکُمْ إِلى‏ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ میثاقًا غَلیظًا/"

20- تعهدات رسمی قبلی خود در زندگی زناشوی را هرگز از یاد مبرید و هنگامی که به هر دلیل از همسرتان باید جدا شوید، حق ندارید با دروغ و تهمت و دغلبازی و کلاهبرداری و آزار و اذیت و بدنام کردن همسر، حتی ذره‌ای از ارزش مهریه وی کم کنید، حتی اگر مهریه وی مبلغی بسیار کلانی باشد.

 

http://www.iranwomen.org/zanan/fulltextnews/1388/1/dini/652163.htm

گوگل

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٧ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ توسط ن.غ نظرات ()

 صلوات مخصوص حضرت فاطمه زهرا س

 

گوگل

tkszy2trorc8rnti4lap.jpg
 
tkszy2trorc8rnti4lap.jpg 
 
 
قاب فوق را از اینترنت سیو نمودم  و سپس روی ورقی
 در نرم افزار پینت جمله مورد نظر خود را در قاب
نوشته و سپس قاب نوشته شده  را آپلود می نماییم
 
قبلا هم عکس زیر ارائه شده بود
 
 
va5ds01xpc9yy38a4vj.jpg  
 
 
 
 
صلوات خاصه خانم حضرت فاطمه زهرا س روی قاب و عکس نوشته شده است
 
 
 
 
 وبلاگ فوق نیز متعلق به اینجانب است
انشاالله از مطالب آن استفاده نمایید
نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٧ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ توسط ن.غ نظرات ()

  پروردگارا؛ ما را به زینت ایمان مزین فرما!   

خداوندا! اخلاص و ترس از خودت را در هنگام خشنودی و غضب ، و میانه روی در زمان بی نیازی و فقر را از تو خواستارم ، و از تو نعمتی را می خواهم که پایانی ندارد ، و نیز آنچه مرا خشنود می سازد و پایان نمی پذیرد را از تو جویا هستم.

 

بارالها! خشنودی به قضاء و حکم تو را می خواهم ، و از تو زندگی نیکو بعد از مرگ را درخواست می کنم ، و نیز دیدار رویت و شوق به ملاقات تو را ، بدون آنکه پریشان حالی و رنجی در آن باشد یا در آشوبی فراگیر قرار گیرم را خواستارم.

 

پروردگارا! ما را به زینت ایمان مزّین فرما ، و ما را هدایتگرانی قرار ده که مشمول هدایت تو قرار گرفته باشیم ، ای پروردگار جهانیان اجابت فرما.

 

پروردگارا! تا آنگاه که مرا زنده می داری ، مرا بدانچه داده ای قانع گردان ، و عیوبم را بپوشان ، و مرا سلامت دار ، و آن زمان که مرا میمیرانی مرا بیامرز و مشمول رحمتت قرار ده.

 

بارالها! مرا بر آنچه برایم مقدر ساخته ای به رنج نینداز ، و آنچه را برایم مقدر نموده ای سهل و آسان گردان.

 

پروردگارا! پدر و مادر و هر که را بر من حقی دارد به بهترین وجه پاداش ده.

 

خداوندا! نفسم را ذلیل ، و مقامت را در نفسم افزون فرما ، و طاعتت و عمل به آنچه مورد رضایت توست و دوری از آنچه مورد غضب تو می باشد به من الهام کن،  ای بهترین رحم کنندگان.

 

گزیده ای از صحیفه فاطمیه(س)

http://banovan_e_bidari.persianblog.ir

گوگل

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٧ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ توسط ن.غ نظرات ()

 

 

خدا برتری را به تقوا دهد!

 

*در اعتراض به اهانت به مقام زن ، در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار*

 

 

یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرجت ابویکم من الجنه : ای فرزندان آدم! نفریبد شما را شیطان، چنانکه برون کرد پدر و مادر شما را از بهشت! (اعراف ۲۷)

 

 

شنیدم که می گفت مردی چموش  /  به جمع رفیقان خود با خروش:

 

که « سر منشأ هر بل ا از زن است  /  تو دیدی بلا هر کجا از زن است

 

زن از خلقت کثرت النقل هاست  /  نماینده ناقص العقل هاست!

 

همین زندگی در زمین کار اوست  /  خروج از بهشت برین کار اوست

 

چون آدم فریب عیالش بخورد  /  به فرمان حوا ا طاعت ببرد ،

 

به برچیدن میوه ناچار شد  /  بلی گفت و یک دم گنهکار شد!

 

و حوا فریبنده آدم است  /  و زن باعث فتنه در عالم است ... »

 

***

 

به ناگاه برخاست از آن میان  /  یکی زن که تقوا ز رویش عیان

 

چو خود را رسانید بر جایگاه  /  به مرد سخنران چون کردی نگاه ،

 

به ناگه پرید از رخ مرد رنگ  /  و شد آب، حتی اگر بود سنگ

 

زن آرام و آهسته برداشت گام  /  به رسم زنان عفیف و بنام

 

به حضار آنگه نگاهی نمود  /  و با طینتی مطمئن لب گشود:

 

« شنیدم که گفتید زن ناقص است  /  و هر جا بلا بود زن باعث است

 

برایم بگویید زهرا (س) که بود؟  /  عزیز پدر، عشق مولا که بود؟

 

چراغ سراج هدایت که بود؟  /  فدایی راه ولایت که بود؟

 

بگویید زینب مگر زن نبود؟  /  که در کربلا صوت حق را سرود

 

به کوفه مگر نطق زینب نبود؟  /  که قفل دل نسلها را گشود

 

و مریم که بُد پاک، دامان او  /  خدیجه که شهره است ایمان او

 

و ساره، سمیه، زنان بهشت  /  که باریتعالی به قرآن نوشت

 

***

 

بدانید این سان تفکر خطاست  /  بری خواندن مرد، کفر خداست!

 

خدا برتری را به تقوا دهد  /  به هر متقی رتبه والا دهد

 

قلم زد به قرآن، عدالت صفات  /  به میزان هر مؤمنون، مؤمنات

 

تن مرد از جنس خاک زن است  /  عروجش ز دامان پاک زن است

 

و زن هر کجا زیست، برپاست عشق  /  هرآنجا که زن بود، آنجاست عشق!

 

 

http://banovan_e_bidari.persianblog.ir

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٧ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ توسط ن.غ نظرات ()

حضرت امام خمینی (ره):


اسلام در وقتی که ظهور کرد در جزیرتالعرب‚ بانوان حیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند‚ اسلام آنها را سربلند و سرافراز کرد‚ اسلام آنها را با مردان مساوی کرد. عنایتی که اسلام به بانوان دارد بیشتر از عنایتی است که بر مردان دارد. مردان بر ملت ها حق دارند و زن ها حق بیشتر دارند‚ زن ها مردان شجاع را در دامن خود بزرگ می کنند. قرآن کریم انسان ساز است و زن ها نیز انسان ساز‚ وظیفه زن ها انسان سازی است. اگر زن های انسان ساز از ملت ها گرفته بشود‚ ملت ها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد‚ شکست خواهند خورد‚ منحط خواهند شد. زن ها هستند که ملت ها را تقویت می کنند‚ شجاع می کنند.
(صحیفه نور ج 11 صفحه 253 تاریخ: 12/11/58)

 
 
از دامن زن مرد به معراج میرود(امام خمینی)
 
 
نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٧ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ توسط ن.غ نظرات ()

 
امام خمینی

در مورد صفا و صمیمیت و عطوفت و مهربانی امام نسبت به خانواده و همسر و دختران خودشان شاید بتوانم ادّعا کنم که کسی را در آن حد ندیده‌ام. امام هیچ‌گاه وقتی خانم در منزل بود، تنها غذا نمی‌خوردند. یعنی اگر سفره را پهن می‌کردند و غذا در سفره آماده بود و خانم از اتاق بیرون رفته بودند، امام دست به غذا نمی‌زدند تا خانم تشریف بیاورند و بنشینند و با یکدیگر غذا بخوردند.

http://13490.blogfa.com

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٧ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ توسط ن.غ نظرات ()

 

http://www.arenaflowers.com/product_image/large/1057-blue_hyacinth_yellow_tulips.jpg

گوگل

 

طبیعت گلهای زیبا

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٧ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ توسط ن.غ نظرات ()

معرفی دو وبلاگ مطالب مربوط به خانه و خانواده

http://momenon-14.blogfa.com

 

دکوراسیون داخل و نمای خارج خانه ها

عکس دیدنی از زیباتر کردن دکوراسیون منزل با وسایل مدرن و لوکس

 

 

http://momenon.mihanblog.com

«خانه تکانی» سخت نیست اگر…

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٧ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ توسط ن.غ نظرات ()

یا ایَّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اِذا قُمتُم اِلَی الصَّلاةِ فَاغِسلُوا وُجوهَکُم وَ اَیدِیَکُم اِلَی المَرافَِقِ وَ امسَحُوا بِرُووُسِکُم وَ اُرجُِِلُکُم اِلَی الکَعبَینِ. ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که به نماز می ایستید صورت و دست ها را تا آرنج بشویید و سر و پا ها را تا مفصل مسح کنید.المائده/6

 

ادامه در http://www.ostad-daneshmand.blogfa.com/post-122.aspx

 

این قسمت مجددا تکراری آورده شد تا در قسمت پستهای نماز قرار داده شود .

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٧ساعت ٩:٤۳ ‎ق.ظ توسط ن.غ نظرات ()

یکصد و چهارده نکته درباره نماز - توجّه به نماز فرزندان و ذرّیه

نماز اوّل وقت وسط جنگ

ابن عباس مى دید که حضرت على علیه السّلام گاهى در وسط جنگ به آسمان نگاه مى کند.

جلو آمد و پرسید: چرا به آسمان نگاه مى کنید؟

حضرت فرمود: براى اینکه نماز اوّل وقت از دستم نرود.

گفت : الا ن شما در حال جنگ هستید. حضرت فرمود:

از نماز اوّل وقت نباید غفلت شود، حتّى در میدان جنگ .(8)

 

توجّه به نماز فرزندان و ذرّیه

قرآن ، دعاهاى بسیارى را از حضرت ابراهیم نقل نموده است . امّا تنها در دو مورد، آن حضرت براى نسل و ذرّیه اش دعا نموده است ، یکى رهبرى امّت و دیگرى اقامه نماز، که مى فرماید: (( ربّ اجعلنى مقیم الصلوة و من ذریّتى )) (10)

پروردگارا! من و ذریّه ام را از به پا دارندگان نماز قرار ده .

جالب این است که حضرت تنها به دعا قناعت نکرد و براى رسیدن به این آرزو قیام و هجرت کرد، آوارگى هائى را به جان خرید تا نماز را به پا داشت .

 

http://javazeserat.mihanblog.com/post/category/23

 

الذین ان مکناهم فى الارض اقامواالصلوة و اتوا الزکوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر...
اقامه نماز فقط این نیست که صالحان ، خود نماز بگذارند، این چیزى نیست که بر تشکیل حکومت الهى متوقّف باشد، بلکه باید این ستون دین در جامعه ، به پا داشته شود و همه کس با رازها و اشاره هاى آن آشنا و از برکات آن برخوردار گردد، درخشش معنویّت و صفاىِ ذکر الهى همه آفاق جامعه را روشن و مصفّا کند و تن ها و جان ها با هم به نماز بشتابند و در پناه آن طماءنینه و استحکام یابند.

////////////////////////

توجّه به نماز فرزندان و ذرّیه
قرآن ، دعاهاى بسیارى را از حضرت ابراهیم نقل نموده است . امّا تنها در دو مورد، آن حضرت براى نسل و ذرّیه اش دعا نموده است ، یکى رهبرى امّت و دیگرى اقامه نماز، که مى فرماید: (( ربّ اجعلنى مقیم الصلوة و من ذریّتى ))(10)
پروردگارا! من و ذریّه ام را از به پا دارندگان نماز قرار ده .
جالب این است که حضرت تنها به دعا قناعت نکرد و براى رسیدن به این آرزو قیام و هجرت کرد، آوارگى هائى را به جان خرید تا نماز را به پا داشت .
اوّلین وظیفه حکومت اسلامى اقامه نماز است
(( الّذین ان مکنّاهم فى الارض اقاموا الصلوة ))(11)
مسلمانان ، آنانند که چون قدرت را بدست گیرند اوّلین کارشان اقامه نماز است .
خدا نکند فکر مدیرعامل ما فقط به سوددهى کارخانه و فکر دانشگاه ما پرورش متخصصّ وفکر دولت ما فقط تولید وتوزیع باشد، که اوّلین وظیفه مسئولان حکومت اسلامى اقامه نماز است ، هم با شرکت خودشان و هم با تشویق همه جانبه مردم .
نماز تعطیلى ندارد
(( و اوصانى بالصلوة والزکاة ما دمت حیّا))(12)
هر یک از دستورات اسلامى ممکن است به دلیلى تعطیل شود. مثلا جهاد براى بیمار و نابینا واجب نیست ، روزه بر مریض واجب نیست ، خمس و زکات و حج ، بر طبقه محروم واجب نیست ، امّا تنها عبادتى که بر همه افراد و اقشار جامعه از مرد و زن ، فقیر و غنى ، سالم و بیمار واجب است ، نماز است که تا لحظه مرگ حتّى یک روز قابل تعطیل شدن نیست . (گرچه براى زن ها در هر ماه برنامه خاصّى وجود دارد)
نماز همراه با مردم دارى
(( قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلوة ))(13)
با مردم خوب سخن بگویید و نماز را به پا دارید.
با سخن و برخورد خوب مى توانیم عملا نماز را تبلیغ کنیم و بدانیم کسانى که با اخلاق و سیره پیامبر صلّى اللّه علیه و آله مسلمان شده اند بیش از کسانى هستند که با استدلال عقلى مسلمان شده اند.
حتّى با کفّارى که انسان جدال و بحث مى کند، باید به طور نیکو جدال کند، یعنى اوّل خوبى هاى آنان را بپذیرد و بعد نقطه نظرات خود را بیان کند.
نماز، اوّلین واجب بعد از ایمان به خدا
((الّذین یؤ منون بالغیب و یقیمون الصلوة ))(14)
در ابتداى قرآن و آغاز سوره بقره ، بعد از ایمان به غیب که شامل ایمان به خداوند و معاد و فرشتگان است ، اوّلین اصل عملى که مورد توجّه قرار گرفته ، مسئله اقامه نماز است .
نماز، مقدّم بر کسب و کار
((رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر اللّه ))(15)
قرآن از کسانى که هنگام اذان ، کار و کسب را رها مى کنند ستایش کرده است .
به خصوص در روز جمعه سفارش شده که معامله را رها کنید: ((و ذرواالبیع )) وپس از پایان نماز جمعه ، به سراغ کار و درآمد بروید: ((فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل اللّه ))(16)
رئیس جمهور شهید ایران مرحوم رجائى مى فرمود: به نماز نگوئید کار دارم ، به کار بگوئید نماز دارم .
مردم و نماز
با همه اهمیّتى که نماز در نزد خداوند و اولیا دارد، امّا برخورد مردم با آن متفاوت است :
الف : عدّه اى ایمان ندارند ونماز نمى خوانند: ((فلا صدّق و لاصلّى ))(17)
ب : عدّه اى مانع نماز دیگران مى شوند: ((ارایت الذى ینهى عبدا اذا صلّى ))(18)
در شاءن نزول آیه آمده است که ابوجهل تصمیم گرفت هنگامى که پیامبر براى نماز به سجده مى رود با لگد، گردن حضرت را در هم بشکند. مردم او را دیدند که رفت ولى منصرف شد. گفتند: چرا چنین نکردى ؟!
گفت : چون خواستم چنین کنم ، خندقى از آتش دیدم که در پیش روى من شعله ور شد.(19)
ج : عدّه اى نماز را مسخره مى کنند: ((و اذا نادیتم الى الصلوة اتخذوها هزوا))(20)
د: عدّه اى بى نشاط نماز مى خوانند: ((واذا قاموا الى الصلوة قاموا کُسالى ))(21)
ه‍ : عدّه اى گاهى مى خوانند و گاهى نمى خوانند: ((فویل للمصلّین الّذینهم عن صلوتهم ساهون ))(22)
و: عدّه اى به خاطر رسیدن به دنیا، از نماز کم مى گذارند: ((و اذا راءوا تجارة او لهوا انفضّوا الیها و ترکوک قائما))(23) هرگاه لهو و تجارتى دیدند به سوى آن روانه شده و تو را در حالى که به خواندن خطبه نماز ایستاده اى وامى گذارند.
این آیه اشاره به ماجرائى است که پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله مشغول خواندن خطبه هاى نماز جمعه بود که کاروانى تازه وارد، براى فروش اجناس خود شروع به طبل زدن کردند. مردم از پاى سخن پیامبر بلند شده و به سراغ تجارت و معامله رفتند و حضرت را تنها گذاشتند.
نذر براى نماز
بعضى فرزند خود را نذر خدمت در مسجد مى کنند. مادر مریم گفت : ((نَذرتُ لک ما فى بَطنى مُحرّرا))(24)
خدایا! من نذر کردم که فرزندم را براى خدمت در بیت المقدّس از هر کار معاف و آزادش کنم تا با فراغت کامل در بیت المقدّس خادم باشد. لکن همین که فرزند متولّد شد و دید دختر است ، گفت : خدایا! من دختر آوردم و دختر نمى تواند مثل پسر به راحتى خادم باشد. ولى به هر حال به نذرش عمل کرد، و مریم خادم مسجد شد.
توجّه به نماز در خانواده
((وامر اهلک بالصلوة واصطبر علیها))(25)
اوّلین مسئولیّت انسان بعد از خودش ، خانواده اوست ، ولى از آنجا که همسر وفرزند انسان گاهى سرسختى نشان مى دهند، انسان باید استقامت کند وبه شیوه هاى مختلف آنان را به سوى دین و نماز دعوت کند، نه آنکه اگر چند بار گفت و اثر نکرد آنان را رها کند.
نماز در حکومت علوى
حضرت على علیه السّلام به مالک اشتر مى فرماید: ((واجعل افضل اوقاتک للصلوة ))(26) بهترین وقت خودت را براى نماز قرار بده .
و بدان ارزش تمام کارهاى تو تابع نماز تو است :
((واعلم انّ جمیع اعمالک تبع لصلوتک ))

..............................

http://vccans.ir/libraray/ketabkhaneh/ketaabkhaaneh/114_nokteh_namaaz/114_nokteh_namaaz_qaraati_01.html

 

http://niaesh.blogfa.com

 

http://hovallah.mihanblog.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٧ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ توسط ن.غ نظرات ()

ترک نماز و دوزخ - گفتگوهای دوزخیان؛ چرا شما اهل دوزخ شدید؟!

ترک نماز و دوزخ
در قیامت بارها میان اهل بهشت و اهل دوزخ گفتگو رخ مى دهد که قرآن برخى از آنها را بیان فرموده است . در یکى از آن صحنه ها، اهل بهشت از مجرمان مى پرسند: چه عاملى شما را به دوزخ روانه کرد؟ آنها چهار عامل را مى شمرند، که اوّلین آنها پایبند نبودن به نماز است : ((لم نک من المصلّین ))(27)

نماز، کلید قبولى تمام عبادات
در اهمیّت نماز، همین بس که در روایات مى خوانیم : اگر نماز، قبول شود، عبادات دیگر هم قبول مى شود، ولى اگر نماز مردود شود، کارهاى دیگر هم ردّ خواهد شد.(28)


.....................

http://vccans.ir/libraray/ketabkhaneh/ketaabkhaaneh/114_nokteh_namaaz/114_nokteh_namaaz_qaraati_01.html

.........................

گفتگوهای دوزخیان؛ چرا شما اهل دوزخ شدید؟! (2)

........................

مى گویند: چه چیز شما را به دوزخ وارد کرد؟" سوره ى مدثر آیه ى 40 -42

اکنون ببینیم مجرمان در پاسخ این سؤال" اصحاب الیمین" چه مى گویند؟
پاسخى که آنها مى دهند، از یک سو نشانه هاى شخصیت تباهکار را آشکار مى سازد و، از سوى دیگر، در گرو و گرفتار بودن هر کس را در مقابل کارهایى که انجام داده است، عملا آشکار مى سازد آیا چه چیز سبب آن بوده است که به جرم و گناه بپردازند و بر اثر آن گرفتار عذاب سقر شوند؟ آنها به چهار گناه بزرگ خویش در این رابطه اعتراف مى کنند:

نخست: ترک کردن نماز ایشان سبب بوده است.
اهل دوزخ در جواب اهل بهشت "مى گویند: ما از نمازگزاران نبودیم؛ قالوا لم نک من المصلین" سوره ی مدثر، آیه ی43.

.........................

http://www.tahoordanesh.com/page.php?pid=15874

 

 http://hovallah.mihanblog.com

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٧ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ توسط ن.غ نظرات ()

فرم ثبت نام شرکت در مسابقه وبلاگ نویسی "خانواده متعالی"

مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران

 

 

شماره تلفن همراه

 

ادرس وبلاگ

 

نام و نام خانوادگی

 

استان

 

شهرستان

 

شهر

 

تحصیلات

 

پست الکترونیک

 

تاریخ تولد  روز / ماه / سال

 

کد ملی

 

 

*لطفا پس از تکمیل فرم ، آن را به آدرس info@kosar.ac.ir  ارسال نمایید .

      با تشکر

روابط عمومی کوثر

 

http://kosar.ac.ir/bayan.php?id=152

 

در قسمتهای قبل درمورد این مسابقه مطلب آورده شد

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٧ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ توسط ن.غ نظرات ()

همسر

 

 

 

 

 

تفاوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چرا فکر می کنید تفاوت ها و اختلاف سلیقه ها ، مخلّ آرامش در زندگی زناشویی هستند ؟ 

 

متن  " دوستت دارم با تمام تفاوت ها  "

در

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=147328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٧ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ توسط ن.غ نظرات ()

پنج کلید خوشبختی

 

 
- ببخشید و فراموش کنید
 
- از حدس و گمان پیروی نکنید
 
- با یکدیگر سخن بگویید و قدر فرصت ها را بدانید
 
- یک شریک خوب و فعال باشید
 
- تجربه های تازه را به زندگی خود اضافه کنید
 
 
 
 
 
توضیح کامل متن در آدرس بالا
 
 
 
نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٧ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ توسط ن.غ نظرات ()

 

خانواده متعالی

 

برگزاری جشنواره کشوری وبلاگ نویسی با موضوع استحکام خانواده و منزلت زن

 

دومین جشنواره وبلاگ نویسی کشوری با عنوان خانواده متعالی ، به همت مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر برگزار می شود .
به گزارش روابط عمومی تبلیغات اسلامی استان تهران ، خدیجه جلالی ، مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران و مدیر مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر ، بااشاره به نقش زنان درپیروزی انقلاب اسلامی ایران خاطرنشان کرد:روایت مقاومت ،صبر،بردباری وپشتیبانی وحمایت زنان درپیروزی انقلاب اسلامی ایران آنقدرچشمگیراست که به فرموده امام خمینی (ره) ،بدون حضورزنان این انقلاب به پیروزی نمی رسید .
خدیجه جلالی افزود: حضور چشمگیر بانوان درانقلاب اسلامی ایران ووقایع پس ازآن از زن ایرانی یک الگوی برتر از زن و به صورت جدی به صحنه آورد. در همین راستا با توجه به نامگذاری روز 18 بهمن ماه ، به عنوان روز" استحکام خانواده ورسالت ومنزلت زن"، مجتمع کوثر در نظر دارد مسابقه وبلاگ نویسی " خانواده متعالی " را برگزار نماید .

 

http://www.kosar.ac.ir

 

امیدوارم برای حفظ و حراست از بنیان خانواده ها همه وبلاگها به صورت جدی فعالیت نمایند

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٦ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ توسط ن.غ نظرات ()

Design By : Pars Skin