پدر - مادر سلام

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید: رضایت خداوند، در رضایت والدین است

هیچ روانی پریشان و یا آرام نمی‌گردد،مگر آنکه خداوند از آن آگاه است

واذ اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به واظهره الیه علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأک هذا قال نبأنی العلیم الخبیر؛هنگامی که میان همسران پیامبر(ص)پیرامون یک مساله سخن و بحثی در گرفت،گمان نمی‌کردند که حضرت(ص)،در مورد این سخنان گذرا چیزی بداند،ولی پیامبر(ص) آنها را از سخنانشان آگاه ساخت.آنان،با تعجب پرسیدند:چه کسی او را از این سخنان آگاه ساخته است؟پاسخ داد:دانای آگاه مرا از این سخنان باخبر ساخته است. (سوره تحریم،ایه 3)
آنچه برای ما اهمیت دارد،موضوع سخن نیست،بلکه مهم،عبرت و درسی است که از این حادثه فرا می‌گیریم.این حادثه به ما می‌آموزد خداوند خبیر(آگاه) از هر آنچه در میان مردم روی می دهد و در دلها می‌گذرد خبر دارد.در عالم وجود،هیچ ذره‌ای جابجا نمی‌شود و یا از حرکت باز نمی‌ایستد و هیچ روانی پریشان و یا آرام نمی‌گردد،مگر آنکه خدا از آن آگاه است. وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین؛و کلید خزائن غیب نزد اوست کسی جز او بر آن آگاه نیست و نیز آنچه در خشکی و دریاست،همه را می‌داند و هیچ برگی از درخت نیفتد،مگر آنکه او آگاه است و هیچ دانه در زیر تاریکی‌های زمین و هیج تر و خشکی نیست،جز آنکه در کتاب مبین مسطور است.(سوره انعام،ایه 59)

.................................

http://www.noorportal.net/951/1674/1676/23910.aspx

 

گوگل

http://img.parscloob.com/data/thumbnails/403/58756FF200.jpg

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۸/٦ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ توسط ن.غ نظرات ()

Design By : Pars Skin