پنج کلید خوشبختی

پنج کلید خوشبختی

 

 
- ببخشید و فراموش کنید
 
- از حدس و گمان پیروی نکنید
 
- با یکدیگر سخن بگویید و قدر فرصت ها را بدانید
 
- یک شریک خوب و فعال باشید
 
- تجربه های تازه را به زندگی خود اضافه کنید
 
 
 
 
 
توضیح کامل متن در آدرس بالا
 
 
 
/ 0 نظر / 14 بازدید