عوامل خوشبختی و رستگاری از دیدگاه قرآن کریم

 
 
عوامل خوشبختی و رستگاری از دیدگاه قرآن کریم
 
 
قرآن کریم عواملی چند را به عنوان شاخصه ها و نشانه های رستگاری در دنیا و آخرت برشمرده و از مؤمنان دعوت کرده که با شناخت این عوامل زمینه های رستگار شدن بدست خویش فراهم کنند.
بدون تردید هر انسان پاک طینتی آرزو و ایده آلی جز رستگاری و خوشبختی و سعادتمندی ندارد و دوست دارد پایانی خوش را برای خود رقم زند. آنچه در این مقاله آمده اشاره هائی گذراست به چند عامل ازعوامل خوشبختی و رستگاری که با هم آن را می خوانیم. اسلام به عنوان کاملترین و جامع ترین دین الهی خوشبختی و رستگاری انسانها را در قرآن بیان کرده و درآیات متعددی به این موضوع پرداخته است. درقرآن حدود 40مرتبه (1) از فلاح (رستگاری) سخن گفته شده و در ضمن آیات مربوطه از صفات و علائم رستگاران و سعادتمندان واقعی واخروی سخن به میان آمده است که البته رستگاری از هر دو دنیوی و اخروی مدنظر بوده و از آنجا که حیات اخروی جاودانی و ابدی است از اهمیت بیشتری برخوردار است.
فلاح (رستگاری) از ماده «فلح و فلاح» در اصل به معنی شکافتن و بریدن است و به هرنوع پیروزی و رسیدن به مقصد و خوشبختی اطلاق شده است. درحقیقت افراد پیروز و رستگار و خوشبخت، موانع را از سر راه خود برمی دارند و راه را برای رسیدن به مقاصد هموار می سازند و پیش می روند. فلاح و رستگاری به معنی وسیع آن، هم پیروزی های مادی را شامل می شود و هم معنوی را. رستگاری دنیوی درآن است که انسان آزاد و سربلند، عزیز و بی نیاز زندگی کند که این امور جز در سایه ایمان امکان پذیر نیست و رستگاری آخرت دراین است که درجوار رحمت پروردگار درمیان نعمت های جاویدان،در کنار دوستان شایسته و پاک و درکمال عزت و سربلندی به سرمی برد. (2)

..................

عوامل رستگاری در قرآن
اما عواملی که انسان را به رستگاری می رساند و سعادتمند ابدی می کند عبارتند از:
1- ایمان:
خداوند درسوره مؤمنون می فرماید:«قد افلح المومنون» (3) یعنی مومنان رستگار شدند.
مؤمنان یعنی تصدیق کنندگان خدا و یگانگی او و پیغمبران او و آنچه نبی خاتم (صلی الله علیه و آله) آورده است. رستگاری حقیقی بسته به ایمان حقیقی و مقید به تمام شرایط است که در آیات بعد به صورت واضح و روشن ذکر می فرماید. (4) انتخاب فعل ماضی «افلح» درمورد رستگاری مؤمنان، برای تأکید هرچه بیشتر است؛ یعنی رستگاری آنها آنقدر مسلم است که گویی قبلا تحقق یافته و ذکر کلمه «قد» قبل از آن نیز تاکید دیگری برای موضوع است.
تعبیراتی همچون خاشعون، معرضون، راعون و یحافظون همه دلیل بر آن است که برنامه های مؤمنان راستین دراین اوصاف برجسته، موقتی و محدود نیست؛ بلکه مستمر و دائمی است.(5)
ایمان به معنای اذعان و تصدیق به چیزی و التزام به لوازم آن است مثلا ایمان به خدا در قرآن به معنای تصدیق به یگانگی او و پیغمبرانش و تصدیق به روز جزا و بازگشت به سوی او و تصدیق به هر حکمی است که فرستادگان او آورده اند. (6) البته لازمه ایمان عمل صالح است و ایمان تصدیق توأم با تسلیم و اطمینان خاطر است. (7) ایمان به خدا و پیامبر(ص) (8) و ایمان به کتابهای پیشین (9) و روز رستاخیز و آخرت(10) مایه سعادت اخروی می باشند.« در قرآن هرجا که صفات مؤمنان را می شمارد به دنبال ایمان، عمل صالح را ذکر می فرماید یعنی این دو و با هم موجب خوشبختی انسان است.» (11) «من عمل صالحاً من ذکر أو انثی و هو مؤمن فلتحیینه حیوه طیبه»؛ (12) هرکس کار شایسته ای کند خواه مرد باشد یا زن، درحالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاک زنده می کنیم» و نیز «الذین ءامنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن ماب؛ (13) آن ها که ایمان آورند و کارهای شایسته انجام دادند، پاکیزه ترین (زندگی) نصیبشان است و بهترین سرانجام ها.» خداوند در سوره نور می فرماید:«أنما کان قول المومنین ادا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم آن یقولوا سمعنا و أطعنا و أولئک هم المفلحون؛ (14) سخن مؤمنان، هنگامی که به سوی خدا و رسولش دعوت شوند تا میان آنان داوری کند تنها این است که می گویند:«شنیدیم و اطاعت کردیم.» و اینها همه رستگاران واقعی هستند.» همچنین درآیه بعد اطاعت کنندگان از خدا و رسول را سعادتمندان واقعی می شمرد. از اینجا فهمیده می شود که مقتضای اعتقاد قلبی بر پیروی آنچه خدا و رسولش حکم می کنند همین است که دعوت خدا و رسول را لبیک گویند نه این که آن را رد کنند.(15)

................................

2- نماز:
از عوامل بسیار مهم رسیدن به سعادت اخروی نماز است. خدا می فرماید: «قد أفلح المؤمنون ¤ الذین هم فی صلاتهم خاشعون؛(16) مؤمنان رستگار شدند، کسانی که در نمازشان خشوع دارند.» خشوع به معنای تواضع و ادب جسمی و روحی است که در برابر شخص بزرگ یا حقیقت مهمی در انسان پیدا می شود و آثارش در بدن ظاهر می گردد در واقع کسانی که به هنگام نماز آن چنان حالت توجه به پروردگار می یابند که از غیر او جدا می گردند و چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیاز با پروردگارشان می شوند که بر تمام ذرات وجودشان اثر می گذارد. این نماز موجب خودسازی و تربیت انسان است و وسیله ای برای تهذیب روح و جان بشمار می رود.(17)
همچنین در سوره حج آمده «یا ایهاالذین ءامنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون»(18) ای کسانی که ایمان آورده اید رکوع کنید و سجود به جا آورید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید، شاید رستگار شوید.» در این آیه رکوع و سجود توصیه شده که دو رکن مهم نمازند و در پایان وعده رستگاری داده شده است.
همچنین در آیات دیگر محافظت و مراقبت در نماز توصیه شده است و موجب رستگاری انسان شمرده می شود. در سوره مؤمنون(19) هفت صفت برای مؤمنان سعادتمند ذکر شده که ابتدا و انتهای این صفات در مورد نماز است. این امر بیان گر اهمیت نماز است و علاوه بر خشوع، مراقبت و حضور قلب در نماز، نشانه رستگاری معرفی شده است.
در برخی آیات قرآن، ذکر خداوند و مداومت بر آن زمینه دست یابی به فلاح و رستگاری معرفی شده است. «یا ایهاالذین ءامنوا اذا لقیتم فئه فاثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون»(20) ای کسانی که ایمان آورده اید هنگام که (در میدان نبرد) با گروهی روبرو می شوید ثابت قدم باشید و خدا را فراوان یاد کنید باشد که رستگار شوید.» در سوره جمعه آمده «... واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون»(21) آیاتی نظیر آیه های مذکور دلالت بر اهمیت ذکر خدا و دعا و مناجات با او برای سعادتمند شدن در زندگی دارد.

 

http://www.goftomanedini.com/showthread.php?t=3410

 

ادامه دارد ............

 

 

 

عوامل خوشبختی و رستگاری از دیدگاه قرآن کریم    2

 

3- عمل خیر:
انجام عمل خیر و نیکی های فراوان از عوامل دیگر سعادت ابدی انسان است: «والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون؛(22) وزن کردن اعمال و سنجش ارزش آنها در آن روز، حق است. کسانی که میزانهای (عمل) آنها سنگین است، همان رستگارانند.» در سوره حج می فرماید: «... وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون؛ (23) کار نیک انجام دهید شاید رستگار شوید. از این آیه بدست می آید هرچه اعمال خیر و نیک انجام دهیم در مسیر رسیدن به سعادت قدم برمی داریم.


4- تزکیه نفس:
عامل دیگری که انسان را به زندگی سعادتمند رهنمون می شود تزکیه نفس است. «قد افلح من زکها؛ (24) به یقین رستگار شد کسی که به تزکیه نفس پرداخت.» خداوند در سوره شمس پس از اینکه هفت بار به آفریده های بزرگ و مهم (مثل خورشید، ماه و...) قسم یاد می کند می فرماید (قد افلح من زکها) به یقین سعادتمند شد کسی که نفس خود را از آلودگیها (گناهان) زدود و پاک کرد و این نشانگر اهمیت پیراستن جسم و جان از ناپاکی ها است که در نتیجه آن رستگاری و خوشبختی نصیب آدمی می شود.
آنگاه که انسان نفس خود را پاکیزه کرد و آن را از صفات حیواتی مبرا نمود آنچه خیر و مایه رستگاری اوست از جانب خدا به وی الهام می گردد.(25)
تا نفس مبرا ز مناهی نشود / دل آینه نور الهی نشود خداوند در سوره اعلی می فرماید: «قد أفلح من تزکی»(26) یقیناً، کسی که پاکی جست، رستگار شد.» آری هرکس درمقام مجاهده با نفس برآمد سعادتمند گشت و قابلیت سکونت در جوار رحمت الهی را که همانا کمال خوشبختی است پیدا کرد.

http://www.goftomanedini.com/showthread.php?t=3410

گوگل

 

 

 

/ 0 نظر / 56 بازدید