شعر کودکانه ( یه توپ دارم)

شعر کودکانه

در قدیم الایام سعی براین داشتند که نسل نو و جدید را با ضرب المثل ها ؛ خاطرات و لطائف ؛ یا با اشعار کودکانه  و تمثیلات و تشبیهات و قصه ها و داستانها به حقایق زندگی آشنا ساخته و به همین طریق نم نم تربیت کرده و به رشد و تعالی برسانند. و الحق و الانصاف با امکانات محدود زمانه خود توانستند عالیترین مضامین و معارف الهی و تربیتی را به نسل بعدی خود انتقال دهند.

والدین  با خواندن و تکرار  و اصرار بر حفظ کردن اشعار کودکانه توسط کودکشان سعی می کردند که به این طریق از نظر تربیتی هم شخصیت فردی و اجتماعی و خانوادگی فرزندان  را رشد و ترقی داده و هم تست هوشی بود که توسط بزرگسالان صورت میگرفت و همچنین نقاط ضعف جسمی کودکانشان را همانند لکنت زبان و یا سر به هوا بودن کودک و بازیگوشی  و فراموشی اشعار و یا تلفظ اشتباهی لغات و کلمات و یا  شل و ول حرف زدن  و سبک و بی ادبانه صحبت کردن  فرزندانشان را شناسایی کنند و همزمان با تفهیم اشعار کودکانه مفاهیم ادبی و تربیتی را به کودک خود انتقال دهند یکی از آن اشعار کودکانه:

http://www.ostad-daneshmand.blogfa.com/cat-41.aspx

یه توپ دارم قلقلیه     ***      سرخ و سفید وآبیه

 

 

 

میزنم زمین هوا میره      ***     نمی دونی تا کجا میره !

من این توپ را نداشتم    ***     مشقام و خوب نوشتم

بابام به من عیدی داد    ***     یه توپ قلقلی داد

ادامه در

http://www.ostad-daneshmand.blogfa.com/post-52.aspx

/ 0 نظر / 47 بازدید