تکیه گاهی به نام پدر

تکیه گاهی به نام پدر

.........................

۱۴سالگی: به پدر من توجهی نکنید هر چه باشد او یک انسان

قدیمیست

۲۰سالگی: خدای من پدرم دیگر پیر و خرفت شده است

۲۵سالگی:پدرم در این مورد اگاهی ندارد اما به هر حال بهتر است او

هم باشد

۳۰سالگی:شاید بهتر باشد نظر پدرم را در این باره بپرسم

هر چه باشد او تجربه های بسیاری دارد

40سالگی: نمیدانم چگونه پدرم از عهده ای کار بر می امد

واقعا او انسان عاقل و با تجربه ای بود

50سالگی: حاضرم برای اینکه دوباره پدرم در کنارم باشد و با

من حرف بزند تمام زندگیم را بدهم

http://www.restminutes.blogfa.com

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید