دوستت دارم با تمام تفاوت ها

همسر

 

 

 

 

 

تفاوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چرا فکر می کنید تفاوت ها و اختلاف سلیقه ها ، مخلّ آرامش در زندگی زناشویی هستند ؟ 

 

متن  " دوستت دارم با تمام تفاوت ها  "

در

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=147328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید